2020-05-20 06:45Pressmeddelande

Jönköpings kommun ligger under rikssnittet för antal skräp per kvadratmeter

I en ny undersökning, genomförd på uppdrag av renhållningsföretaget TiksPac, svarar 2 av 3 svenskar att de har plockat upp skräp på stranden respektive i skogen, medan betydligt färre plockat upp skräp på gator i stan eller på allmänna transportmedel. Jönköping är en av de kommuner som ligger under rikssnittet i Håll Sverige Rents skräpmätning, med 2,3 skräp per 10 kvadratmeter, jämfört med exempelvis Malmö med 15,72. Och störst påverkan för att få svenskarna att plocka upp skräp har tillgången på skräppåsar.

Jönköping är en av de kommuner som ligger bäst till vad gäller nedskräpning i stadsmiljö enligt den senaste mätningen från Håll Sverige Rent. Renhållningsföretaget TiksPac har nyligen låtit göra en undersökning för att få mer kunskap om svenskarnas attityder till nedskräpning. I undersökningen framkom det att svenskar är mest benägna att plocka skräp när de befinner sig på stranden, ute i skogen eller i en park. 68 respektive 65,5 procent av dem som svarade på undersökningen har plockat skräp minst någon gång senaste året på stranden respektive i skogen, och 58,7 procent har plockat skräp i en park.

Fler skräppåsar skulle få fler att plocka skräp
Minst benägna är svenskarna att plocka skräp på allmänna transportmedel eller på gator i stan, där 48,9 respektive 49,6 procent plockat skräp någon gång senaste året. Men undersökningen visar också att brist på skräppåsar får svenskarna att låta skräp ligga kvar på marken. Mer än hälften av dem som någon gång är i skogen eller på stranden svarar att de hade plockat mer skräp om det hade funnits skräppåsar att hämta där.

Vi tycker det är positivt att många skulle välja att plocka mer skräp om det fanns skräppåsar tillgängliga. Vårt mål är vara en katalysator i arbetet med att få bort skräp från både natur och stad. Vi ser att vi kan uppnå fina resultat, inte minst tillsammans med nudgingaktiviteter. Papperskorgar är dyra i installation och drift, så vi tror på att gratis skräppåsar är ett bra komplement, säger, Johan Nilsson, tf vd på TiksPac.

 


Om TiksPac

Att förverkliga en idé Stig-Arne Mårtensson, grundare av TiksPac, flyttade från storstaden till den idylliska småstaden Falkenberg 2001. Under promenaderna med hunden Smilla upptäckte han snart att många inte plockade upp efter sina hundar – ett första intryck som inte var särskilt positivt. Därför utvecklade han TiksPac-konceptet, som omfattar en station med nedbrytbara hundpåsar. Konceptet sponsras av företag som exponeras lokalt med sina varumärken, och på så sätt underlättar för sina kunder att hålla rent efter sig. TiksPac är idag ett internationellt renhållningsföretag med lokala rötter. Tillsammans med företag och kommuner skapar vi engagemang genom att medvetandegöra nedskräpningen och underlätta upplockningen. Vår vision: Rent Nära Dig!