2020-01-16 07:34Pressmeddelande

Ny undersökning: Svenskarna mest benägna att plocka skräp på stranden och i skogen

I en ny undersökning, genomförd på uppdrag av renhållningsföretaget TiksPac, svarar 2 av 3 svenskar att de har plockat upp skräp på stranden respektive i skogen, medan betydligt färre plockat upp skräp på gator i stan eller på allmänna transportmedel. Undersökningen visar att tillgången på skräppåsar har stor påverkan på om svenskarna plockar skräp eller ej.

Renhållningsföretaget TiksPac har under december låtit göra en undersökning för att få mer kunskap om svenskarnas attityder till nedskräpning. I undersökningen framkom det att svenskar är mest benägna att plocka skräp när de befinner sig på stranden, ute i skogen eller i en park. 68 respektive 65,5 procent av dem som svarade på undersökningen har plockat skräp minst någon gång senaste året på stranden respektive i skogen, och 58,7 procent har plockat skräp i en park.

Fler skräppåsar skulle få fler att plocka skräp
Minst benägna är svenskarna att plocka skräp på allmänna transportmedel eller på gator i stan, där 48,9 respektive 49,6 procent plockat skräp någon gång senaste året. Men undersökningen visar också att brist på skräppåsar får svenskarna att låta skräp ligga kvar på marken. Mer än hälften av dem som någon gång är i skogen eller på stranden svarar att de hade plockat mer skräp om det hade funnits skräppåsar att hämta där.

– Vi tycker det är positivt att många skulle välja att plocka mer skräp om det fanns skräppåsar tillgängliga. Vårt mål är vara en katalysator i arbetet med att få bort skräp från både natur och stad. Vi ser att vi kan uppnå fina resultat, inte minst tillsammans med nudgingaktiviteter. Papperskorgar är dyra i installation och drift, så vi tror på att gratis skräppåsar är ett bra komplement, säger Stefan Arvidsson, vd på TiksPac.

De flesta svenskar har en låg acceptansnivå när det gäller nedskräpning
Enligt Håll Sverige Rent tycker nästan alla svenskar att det är fel att slänga skräp i såväl stad som natur, och nio av tio tycker att det är viktigt att minska nedskräpningen. Trots det så tycker hälften att nedskräpningen ökat de senaste tre åren. Genom att öka tillgången på skräppåsar vill TiksPac hjälpa till att få bort skräpet, där skräpplockarstationer med gratis skräppåsar är en puff, eller nudge inom nudgingteorin, som ger en positiv effekt.

Nudging en viktig del i att få fler att plocka skräp
Nudging är en metod inom beteendevetenskapen som går ut på att göra det enklare att genomföra vissa val. TikPac har tillsammans med beteendedesigners och nudgingexperter från Nudgd, genomfört ett nudgingprojekt för att minska nedskräpningen i Falkenbergs kommun med hjälp av skräpplockarstationer med gratis skräppåsar. Vid varje station användes olika nudgar på dekaler, som uppmuntrar människor att plocka skräp men som även påminner om att inte skräpa ned.


Om TiksPac

Att förverkliga en idé Stig-Arne Mårtensson, grundare av TiksPac, flyttade från storstaden till den idylliska småstaden Falkenberg 2001. Under promenaderna med hunden Smilla upptäckte han snart att många inte plockade upp efter sina hundar – ett första intryck som inte var särskilt positivt. Därför utvecklade han TiksPac-konceptet, som omfattar en station med nedbrytbara hundpåsar. Konceptet sponsras av företag som exponeras lokalt med sina varumärken, och på så sätt underlättar för sina kunder att hålla rent efter sig. TiksPac är idag ett internationellt renhållningsföretag med lokala rötter. Tillsammans med företag och kommuner skapar vi engagemang genom att medvetandegöra nedskräpningen och underlätta upplockningen. Vår vision: Rent Nära Dig!