TiksCan

Specialdesignade hundlatriner för hundbajs TiksCan kan med sin unika utformning endast ta emot hundbajspåsar. Med en enkel rörelse för man påsen hängandes genom spåret och släpper den längst upp. Då får vi en perfekt uppdelning av sopor och löper ingen risk att blanda hundbajs med burkar, flaskor eller annat som man kanske vill ta tillvara på. Resultatet är en renare närmiljö, mindre otrevlig lukt och minskade klagomål på ofräscha lock. Dessutom minskar vi andelen plast som når våra vattendrag då alla hundpåsar stannar där de hör hemma – i soptunnan.